Kimple Discontinued Index Page  

Kimple Discontinued

 

  Number Price   Mold Description      Size  Weight
KI 419 $40.00   Stage or Mouse Base 13.5" x 9.5" 26#
KI 446/447 $40.00   Duck & Chicks              6" t       21#
KI 448 $36.00   Medium Basket             7" t       18#
KI 449 $24.00   Small Basket                5" t         9#
KI 464 $24.00   Raccoons                     6" t         8#
KI 480 $24.00   Fox Family                 5.5" t        8#
KI 481 $22.00   Rabbit                           4" t        5#
KI 482 $26.00   Squirrel                         6" t        8#
KI 555 $22.00   Horse & Colt               3.5" t        6#
KI 560 $26.00   Koala Bear                 5.5" t        7#
KI 564 $28.00   Moose                         5.5 t      12#
KI 566 $26.00   Buffalo                          5" t        8#
KI 584 $30.00   Three Rabbits          5.5" t - 2" t  13#
KI 589 $24.00   Finch                         8.5" t       10#
KI 590 $24.00   Robin                           6" t         5#
KI 597 $24.00   Colt                              5" t         9#
KI 600 $34.00   Bear                             8" t       15#
KI 651 $16.00   5 Packages             1.5 - .75" L   5#
KI 686 $32.00   Bear Family                    4" t     17#
KI 689 $28.00   Small Napkin Basket       7" l     13#
KI 697 $14.00   Goose Toothpick Holder 4.5" t     4#
KI 698 $24.00   Goose Towel Holder       6.5" t     8#
KI 700 $20.00   Goose Scrubby             6.5" t    10#
KI 736 $22.00   Santa Claus                  5.5" t     8#
KI 796 $20.00   Chicken Scrubby         4.25" t    11#
KI 799 $20.00   Bear Toy Box                  4" t     10#
KI 817 $12.00   4 Pumpkins       .75" - 1.75" t       3#
KI 839 $18.00   Fireplace                        5" t       8#
KI 840 $16.00   Fireplace Accessories minature   4#
KI 841 $28.00   Unicorn on Cloud           7" t      13#
KI 842 $18.00   Angel & Bear for 841      4" t       7#
KI 867 $78.00   Basket                        12" L     49#
KI 886 $50.00   Medium Basket             9" L     30#
KI 887 $34.00   Small Basket                7" L     19#
KI 941 $12.00   Small Hat                  3.5" dia     5#
KI 1080 $8.00   Stork Accessories        3" L       4#
KI 1133 $18.00   Base                         10" L       8#
KI 1189 $20.00   Heart Napkin Rings       2"        10#
KI 1216 $16.00   Rabbit "No-Body"        3.5" t       3#
KI 1217 $16.00   Pig "No-Body"               3" t       3#
KI 1218 $16.00   Teddy Bear "No-Body"   3" t       3#
KI 1219 $16.00   Duck "No-Body"          2.5" t       3#
KI 1220 $16.00   Raccoon "No-Body"       3" t       4#
KI 1221 $16.00   Lamb "No-Body"         2.5" t       3#
KI 1222 $16.00   Chicken "No-Body"        4" t       3#
KI 1224 $16.00   Pickaninny "No-Body"  3.5" t      3#
KI 1225 $16.00   Mouse "No-Body"        3.5" t       4#
KI 1228 $26.00   Peg Board                11.5" L     15#
KI 1230 $20.00   Heart                            8" t      10# 
KI 1236 $16.00   Santa "No-Body"         3.5" t       3#
KI 1239 $14.00   Holiday Words               6" L      4#
KI 1246 $14.00   Small Witch "No-Body"   3" t      2#
KI 1250 $34.00   Haunted House bottom  10" t    18#
KI 1251 $26.00   Haunted House top                  13#
KI 1256 $44.00   Santa Lid for 987            8" L    27#
KI 1262 $20.00   Table & Lamp              6.5" t    10#
KI 1263 $24.00   Pencil Box                  3.5" L     9#
KI 1264 $36.00   Letter Holder                10" L    18#
KI 1266 $14.00   Small Ghost "No-Body" 2.5"t      2#
KI 1267 $14.00   Small Santa "No-Body"   2" t      2#
KI 1268 $14.00   Small Deer "No-Body"  2.5" t      2#
KI 1270 $16.00   Chicken for 1233          7.5" t      8#
KI 1271 $16.00   Xmas Tree for 1233       7.5" t      8#
KI 1278 $14.00   Xmas Pkg. Lid & Bow     6" L    10#
KI 1279 $14.00   Xmas Pkg. Bottom         6" L    11#
KI 1296 $14.00   Small Pig "No-Body"       2" t      2#
KI 1297 $14.00   Small Bear "No-Body"     2" t      2#
KI 1298 $14.00   Small Cow "No-Body"      2" t      2#
KI 1299 $14.00   Small Duck "No-Body"     2" t      2#
KI 1300 $14.00   Small Chicken "No-Body"  2"t      2#
KI 1301 $14.00   Small Mouse "No-Body"   2" t      2#
KI 1302 $14.00   Small Lamb "No-Body"     2" t      2#
KI 1303 $14.00   Small Rabbit "No-Body"    2" t      2#
KI 1313 $22.00   Wings & Halo                  4" L    11#
KI 1315 $14.00   Four Earrings               1.5" L      4#
KI 1316 $14.00   Three Earrings              1.5" L      4#
KI 1324 $14.00   Beads                 1" - 1.5" dia      5#
KI 1355 $28.00   Country Carousel Base 8.5" dia 16#
KI 1357 $8.00   Country Hearts               1" L      2#
KI 1358 $12.00   Pig & Lamb for 1356     2.5" t      4#
KI 1359 $20.00   Horse & Cow for 1356      4" t      9#
KI 1360 $16.00   Carousel Horse (2)          3" t      5#
KI 1361 $28.00   Woodland Carousel Base 10" dia 15#
KI 1362 $24.00   Woodland Turntable  7.5" dia       10#
KI 1364 $8.00   Woodland Flowers          1" L        2#
KI 1365 $16.00   Raccoon & Skunk for 1362 3.5" t   8#
KI 1366 $16.00   Bear & Bunny for 1362      4" t       8#
KI 1372 $16.00   Heart Wall Basket        6.5" w       6#
KI 1373 $12.00   Handle for 1372                            6#
KI 1374 $10.00   Ducks and Heart for 1372   3" t      4#
KI 1375 $10.00   Bears & Heart for 1372       3" t      3#
KI 1376 $24.00   Grapevine Wall Basket      8" w    11#
KI 1377 $20.00   Handle for 1376                           10#
KI 1391 $30.00   Boy French Rabbit           16" t     13#
KI 1392 $30.00   Girl French Rabbit            16" t     14#
KI 1393 $18.00   Heart Base & Arms for 1391,1392   9#
KI 1395 $18.00   Standing Girl Recipe      5.75" t       6#
KI 1405 $14.00   Halloween Flashers         1.5" t       4#
KI 1406 $8.00   Four Pumpkins                  1" t       2#
KI 1408 $30.00   Smoker Elf Body             7.5" t     23#
KI 1409 $14.00   Elf Face & Holder                          8#
KI 1410 $34.00   Smoker Witch                   8" t     17#
KI 1411 $14.00   Witch Feet                                   5#
KI 1412 $25.00   Napkin Base                      6" L     6#
KI 1415 $28.00   Holly Base                         3" t    14#
KI 1416 $8.00   Candle Cups (3) for 1415     1" t      3#
KI 1417 $22.00   Smoker House                3.5" t     11#
KI 1418 $22.00   Santa Smoker                 6.5" t     11#
KI 1419 $28.00   Sitting Elf                         6" t      19#
KI 1420 $8.00   Feet for 1419                                5#
KI 1426 $28.00   Climbing Elf                   6.5" t     18#
KI 1444 $36.00   Raffia Angel                      8" t     21#
KI 1445 $8.00   Wings & Halo for 1444                  7#
KI 1447 $8.00   Stars ( 4)                       .75" L     2#
KI 1449 $20.00   Swan Bowl                     5" dia     9#
KI 1450 $8.00   Heads for 1449                            4#
KI 1453 $14.00   Ducks for 1321               3.5" t     5#
KI 1454 $14.00   Bonnet Girl Magnets          3" t     5#
KI 1456 $10.00   Window Magnet                3" t     2#
KI 1457 $10.00   Window Animals               1" t     2#
KI 1459 $26.00   Mrs Rabbit/Baby               6" t   13#
KI 1460 $26.00   Wagon                        13.5" L   20#
KI 1461 $20.00   Wheels & Handle for 1460 4" dia 13#
KI 1462 $22.00   Bunny Mother for 1460     5" t     11#
KI 1463 $22.00   2 Small Bunnies for 1460  5" t    15#
KI 1464 $28.00   Two Bunny Houses          7" t     16#
KI 1465 $18.00   Small Bunny House       5.5" t      9#
KI 1466 $18.00   5 Bunnies                        3" t      9#
KI 1467 $16.00   4 Bunnies                        3" t      7#
KI 1468 $28.00   Tree                              7.5" t    15#
KI 1469 $16.00   Accs./Bunny Village         2" L     7#
KI 1470 $26.00   Lid for 1471                   7.5" L    13#
KI 1471 $16.00   Bed Basket                     6" L      9#
KI 1472 $38.00   Rabbit & Basket            8.5" t    20#
KI 1473 $18.00   House Magnets                2" t      6#
KI 1474 $22.00   Small Bunny Base           8" L    11#
KI 1475 $28.00   Silhouette Back               8" t     16#
KI 1476 $14.00   Crucifix Middle/1475      8.5" t       7#
KI 1476-1 $24.00   Crucific Front /1475                    12#
KI 1477 $14.00   Rabbit Middle /1475         9" t       6#
KI 1477-1 $24.00   Rabbit Front /1475                     16#
KI 1478 $28.00   Napkin House                 7" t     15#
KI 1480 $52.00   Paper Mache Rabbit    10.5" t    35#
KI 1481 $38.00   Paper Mache Deer-Body 12" t    24#
KI 1482 $14.00   Paper Mache Deer-Head           10#
KI 1483 $20.00   Cuddle Rabbits             3.5" t     9#
KI 1484 $28.00   3 Cats for 1460 & 1461  4.5" L     9#
KI 1488 $22.00   Bonnet Girl Smoker         5" t      6#
KI 1489 $38.00   Cat Doorstop                  6" L    21#
KI 1490 $52.00   3 Candleholders  5.5", 7", 8" t   35#
KI 1491 $20.00   Heart Picture Frame     9.5" L      7#
KI 1492 $4.00   Leg for 1491                               1#
KI 1494 $48.00   Large Swan Bowl            9" t     33#
KI 1495 $20.00   Head Handle for 1494                12#
KI 1506 $52.00   Paper Mache Pig            8" t     32#
KI 1508 $30.00   Child's Front for 1475       9" t    21#
KI 1509 $14.00   Child's Middle for 1475                7#
KI 1510 $12.00   Scarf Pulls (2)                 3" t      4#
KI 1511 $26.00   Carolers-Front for 1475    9" t     13#
KI 1512 $14.00   Carolers-Back for 1475                6#
KI 1517 $24.00   Chimney for 1518         3.5" t     12#
KI 1518 $16.00   Waggle Santa                5" t       9#
KI 1519 $22.00   Pumpkin for 1520           4" t     10#
KI 1520 $22.00   Waggle Witch                5" t     11#
KI 1521 $26.00   Halloween Front for 1475 9" t     16#
KI 1522 $14.00   Halloween Middle for 1475           6#
KI 1523 $24.00   Witch for 1460             7.5" t     12#
KI 1524 $8.00   Pumpkins for 1460       1.5" t       3#
KI 1525 $16.00   Skeleton Blinkie             5" t       6#
KI 1526 $16.00   Frankenstein Blinkie       6" t       6#
KI 1527 $16.00   Dracula Blinkie               5" t       6#
KI 1528 $16.00   Witch Blinkie               5.5" t       6#
KI 1531 $36.00   "Lumpy" Coach              8" t      27#
KI 1534 $22.00   Block for 1535                4" t     15#
KI 1536 $28.00   Ark Front for 1475        8.5" t     14#
KI 1537 $14.00   Ark Middle for 1475                    6#
KI 1538 $18.00   3 Small TouchTone Blocks 2" t   9#
KI 1539 $18.00   Clown,Bear,Rabbit for 1538 3" t   8#
KI 1540 $18.00   Waggle Princess               5" t   7#
KI 1541 $26.00   Box for 1540                  4.5" t  12#
KI 1542 $8.00   Lid for 1541                   2.5" t    4#
KI 1543 $48.00   Girl & Unicorn               8.5" t   39#
KI 1544 $10.00   Accs. for 1543                           5#
KI 1545 $28.00   Med Swan Bowl            7" dia   14#
KI 1546 $22.00   Head Handle for 1545                 8#
KI 1548 $22.00   Waggle Dinosaur           7.5" t     8#
KI 1549 $16.00   Cat Blinkie                      6" t     7#
KI 1550 $16.00   Fence Blinkie               4.5" t     7#
KI 1552 $16.00   Devil Blinkie                    5" t     7#
KI 1553 $18.00   Ghost & Mummy Blinkies 3.5" t  6#
KI 1554 $18.00   Dracula & Skull Blinkies   3" t     7#
KI 1555 $18.00   Cat & Pumpkin Blinkes    3" t     7#
KI 1556 $18.00   Witch & Scarecrow Blinkies 3" t 7#
KI 1557 $18.00   Scarecrow Blinkie            7" t     8#
KI 1558 $22.00   Waggle Scarecrow        5.5" t     9#
KI 1559 $22.00   Waggle Ghost                 6" t   10#
KI 1563 $98.00   Waggle Dracula          12.5" t    63#
KI 1564 $22.00   Dracula Head for 1563              19#
KI 1570 $40.00   Haunted House            8.5" t    23#
KI 1571 $14.00   Two Ghosts                 3.5" t      9#
KI 1572 $26.00   Three Ghosts               4.5" t    12#
KI 1573 $24.00   Two Trees                   5.5" t     13#
KI 1574 $12.00   Pumkins & Signs           4" t       5#
  1578 $36.00   Halloween Plate         10" dia    19#
  1580 $42.00   Sleigh Waggle
  1581 $22.00   Santa & Deer Heads      8" L     12#
  1582 $22.00   Raindeer Waggle for 1517 4" t     8#
  1583 $22.00   Mouse Waggle for 1517  4" t       7#
  1584 $22.00   Bear Light Holders (3)  3.5" t       8#
  1588 $26.00   Workshop Front for 1475 8.5" t  13#
  1589 $14.00   Workshop Middle for 1475          6#
  1593 $14.00   Christmas Scarf Pulls     3" t      5#
  1594 $48.00   Christmas Carousel Horse
  1595 $14.00   Legs for 1594                            7#
  1596 $38.00   Riding Santa for 1594     6" t     26#
  1597 $48.00   Carousel Unicorn         10" t     25#
  1598 $14.00   Legs for 1597                            7#
  1599 $36.00   Large Carousel Base   10" L     16#
  1604 $18.00   Small Carousel Goose (2) 4" L   5#
  1606 $18.00   Small Carousel Reindeer (2) 4" L 7#
  1609 $18.00   Santa/Deer Blinkie       6.5" t      6#
  1610 $18.00   Santa Face Blinkie         4" t      5#
  1611 $22.00   Christmas House Blinkie 6" t      9#
  1612 $22.00   Snowman/Tree Blinkie  7.5" t    10#
  1613 $22.00   Snowman/Deer Blinkie  6.5" t     9#
  1617 $22.00   Cats for 1616                           17#
  1620 $20.00    
  1621 $16.00   Religious Fronts for 1620 (3) 3" dia 5#
  1622 $16.00   Santa Fronts (3) for 1620 3" dia   5#
  1629 $22.00   Snowman Waggle        5.5" t      8#
  1631 $22.00   Snowman/Sled Blinkie     6" t     9#
  1632 $22.00   Deer/Sleigh Blinkie       5.5" t     6#
  1639 $22.00   Bunny Train Blinkie         7" t     9#
  1640 $22.00   Bunny Artist Blinkie        7" t     7#
  1641 $22.00   Bunny w/Basket Blinkie  7" t     6#
  1642 $22.00   Sitting Bunny Blinkie      7" t      6#
  1643 $16.00   Goat Carousel               4" L     5#
  1644 $16.00   Camel Carousel          3.5" t      5#
  1645 $16.00   Lion Carousel               5" L      4#
  1646 $16.00   Tiger Carousel              5" L      4#
  1647 $16.00   Elephant Carousel       3.5" t     4#
  1648 $16.00   Rabbit Carousel            4" L      5#
  1649 $16.00   Dragon Carousel         4.5" t      5#
  1650 $16.00   Ostrich Carousel         4.5" t      4#
  1653 $22.00   Bear / Heart Blinkie     5.5" t      7#
  1656 $22.00   Cabbage for 1657        3.5" t    12#
  1657 $22.00   Rabbit Waggle               6" t      7#
  1663 $16.00   Duck w/Basket Blinkie   4" t      4#
  1664 $16.00   Duck w/Banner Blinkie   5" t      5#
  1665 $22.00   Brontosaurus                5" t      8#
  1666 $22.00   Cerasaurus                   4" t      7#
  1667 $22.00   Train Blinkie               4.5" t      7#
  1668 $22.00   Bear w/Block Blinkie   4.5" t      7#
  1669 $22.00   Blinkatron                     6" t    10#
  1670 $22.00   Bear w/Rainbow            6" t     10#
  1677 $34.00   Train Engine                 7" L     22#
  1678 $16.00   Train Car                      4" t     12#
  1679 $34.00   Bunny Lid for 1678     3.5" t      22#
  1680 $14.00   Small Pillow Vase      3.5" t       4#
  1681 $28.00   Large Pillow Vase      6.5" t      15#
  1687 $38.00   Howling Coyote           11" t      18#
  1688 $16.00   Southwest Napkin Base 6" L      8#
  1689 $22.00   Cactus & Mtn for 1688   5" t     10#
  1690 $12.00   Hombre S & P                          8#
  1694 $22.00   Coyote Blinkie               6" t      8#
  1695 $22.00   Dactylbird Blinkie           4" t      6#
  1696 $22.00   T Rex Blinkie                 7" t      8#
  1697 $22.00   Birthday Blinkie           4.5" t      4#
  1702 $65.00   Old World Santa Face  11" t     40#
  1703 $8.00   Acc for 1702                             5#
  1704 $106.00   Large Draped Santa      15" t    59#
  1705 $6.00   Hands for 1704                         2#
  1706 $28.00   Santa's Bag                   5" t   18#
  1707 $14.00   Toys for 1706                           8#
  1708 $16.00   Elf                                 7" t     9#
  1709 $20.00   Base                           12" L   15#
  1712 $78.00   Sleigh & Santa            4.5" L   46#
  1713 $28.00   Deer for 1712                          17#
  1714 $14.00   Accessories for 1712                5#
  1715 $22.00   Spider Blinkie              5.5" t     7#
  1716 $22.00   Dracula Blinkie            6.5" t    10#
  1718 $22.00   Headless Man Blinkie     6" t      7#
  1719 $22.00   Witch Blinkie               8.5" t     9#
  1720 $22.00   Ghost/Pumpkin Blinkie 7.5" t     8#
  1721 $22.00   Trick or Treat Blinkie       8" t    10#
  1722 $54.00   Large Blinkie Bat Ghost 10" t    27#
  1723 $58.00   Large Blinkie Ghost Tree 11" t   36#
  1724 $58.00   Large Blinkie Witch     12.5" t   32#
  1725 $54.00   Witch House Silhouette 11" t    32#
  1726 $8.00   Accessories for 1725                 5#
  1760 $54.00   Witch/Moon               12.5" t    41#
  1761 $8.00   Cat for 1760                              3#
  1762 $46.00   Witch /Kettle              10.5" t    26#
  1764 $60.00   Ghoul /Mice                  11" t    34#
  1765 $22.00   Mummy Blinkie               8" t    12#
  1766 $22.00   Bats Blinkie                 7.5" t    12#
  1769 $14.00   Spider & Pumpkin Dangles 1" t   2#
  1770 $14.00   Scarecrow & Ghost Dangles 1" t 2#
  1771 $14.00   Pig & Rabbit Dangles 1" - 2" t     2#
  1772 $14.00   Clown & Turtle Dangles 1" - 2" t  2#
  1773 $22.00   Bear /Craddle Blinkie    4.5" t     8#
  1774 $22.00   Stork Blinkie                5.5" t     7#
  1775 $22.00   Bear Carriage Blinkie       6" t     6#
  1776 $22.00   Bear / Goose Blinkie     5.5" t     8#
  1777 $22.00   Unicorn Blinkie              6.5" t    6#
  1779 $22.00   Lion Blinkie                   6.5" t    7#
  1780 $22.00   Bear /Giraffe Blinkie          7" t    7#
  1781 $22.00   Clown Blinkie                   6" t    7#
  1819 $56.00   Flat Tree                        14" t   34#
  1820 $14.00   Santa w/Deer Insert for 1819 6" t 8#
  1821 $14.00   Santa Face Insert for 1819 6" t    9#
  1822 $14.00   Carolers for 1819               6" t    7#
  1823 $52.00   "Miss Priss" Draped Cat   11" t  24#
  1824 $50.00   "Sherlock" Draped Dog     11" t  16#
  1825 $4.00   Access. for 1824                        1#
  1826 $4.00   Access. for 1827                        1#
  1827 $50.00   "Harvey" Draped Hippo     11" t  20#
  1828 $50.00   "Priscilla" Draped Pig       11" t  23#
  1829 $4.00   Access. for 1828                        2#
  1830 $22.00   Bunny w/Basket Blinkie   7.5" t   9#
  1831 $22.00   Bunny w/Cart Blinkie          7" t   9#
  1832 $22.00   Egg /Rabbit Blinkie          7.5" t 10#
  1833 $22.00   Rabbit /Flower Blinkie         7" t 12#
  1834 $24.00   3 Spring Bags                    3" t 11#
  1835 $22.00   "Happy Easter" Blinkie       6" t
  1839 $52.00   Grandpa Draped Rabbit    10" t  19#
  1843 $22.00   Bear w/Wings                6.5" t   10#
  1846 $36.00   Fantasy Folk /Snail           8" t   17#
  1847 $36.00   Fantasy Folk /Butterfly    6.5" t   16#
  1848 $36.00   Rabbit /Basket                  6" t   17#
  1849 $22.00   Bear w/Glasses                 6" t    8#
  1851 $12.00   Egg                                  4" t    5#
  1852 $12.00   Egg w/Small Flowers         4" t    5#
  1853 $22.00   Rabbit Head                 15.5" t  11#
  1854 $30.00   Rabbit Body                             15#
  1855 $32.00   Rabbit Legs                              16#
  1856 $16.00   Rabbit Arms                               8#
  1858 $16.00   Sleeping Raccoon         6.5" t      6#
  1859 $14.00   U.S. Heart Pulls              3" t      4#
  1860 $14.00   U.S. Pins /Magnets         2" t      2#
  1862 $44.00   Log Planter w/Bird          9" L    30#
  1864 $28.00   Eagle                          6.5" t      9#
  1865 $22.00   U.S. Bear w/Glasses    5.5" t      8#
  1866 $22.00   U.S. Bear w/Scarf           6" t      7#
  1867 $22.00   U.S. Bear w/Wings       6.5" t    10#
  1868 $22.00   Victorian Soap Dish    5.25" t      8#
  1869 $22.00   Victorian Glass/Toothbrush Hldr 3"t 10#
  1870 $14.00   Victorian Box w/Lid        5" L      6#
  1871 $14.00   Wicker Basket            8.5" L      6#
  1872 $22.00   Victorian Girl for 1871     8" t     10#
  1873 $22.00   Victorian Girl             7.25" t       9#
  1874 $36.00   Eagle with Banner Plain  6" t     17#
  1876 $22.00   U.S. Heart (3)              2.5" t      4#
  1877 $20.00   Desert Shield Pins (4)  2.5" t      5#
  1878 $28.00   Fairy                          5.5" t     11#
  1879 $22.00   Ribbon Mug                3.5" t     12#
  1880 $22.00   Climbing Raccoon       7.5" t     10#
  1881 $26.00   Sleeping Bear               6" L     12#
  1882 $26.00   Standing Bear               7" t     12#
  1883 $26.00   Yawning Bear             5.5" t     12#
  1884 $8.00   Bear Wings
  1886 $16.00   Western Necklace      2.5" t       6#
  1887 $8.00   Beads for 1886            .5"          2#
  1889 $18.00   Raccoon for 1888          7" t       7#
  1890 $24.00   Wedding Heart          5.5" w     13#
  1891 $14.00   Itty Bit Wedding       2.75" t       5#
  1892 $24.00   Friends Heart             5.5"       13#
  1893 $14.00   Itty Bit Friends             2" t        5#
  1894 $26.00   Graduation Itty Bit     4.5" w     13#
  1895 $24.00   Mother's Day Heart   5.5" w     13#
  1896 $14.00   Itty Bit Mother's Day    2" t        5#
  1897 $16.00   Plain Heart              4.5" w       8#
  1898 $12.00   Itty Bit Raccoon for 1897          5#
  1899 $24.00   Father's Day Heart   5.5" w     13#
  1900 $14.00   Itty Bit Father's Day  2.5" t       4#
  1901 $26.00   Kneeling Fairy          6.5" t      14#
  1902 $34.00   Sitting fairy                 9" t      23#
  1903 $14.00   Wings for 1901, 1902               7#
  1906 $24.00   Heaven Sent Heart   5.5" w     13#
  1907 $14.00   Itty Bit Parents       2.75"         4#
  1908 $16.00   Bear Front for 1888   7.5" t       8#
  1920 $28.00   Halloween Scroll          6" t     21#
  1921 $16.00   Witch for Scroll            6" t     12#
  1922 $16.00   Scarecrow for Scroll   4.5" t      5#
  1929 $22.00   Witch Blinkie               8" t     10#
  1930 $22.00   Skull Blinkie              5.5" t      7#
  1931 $22.00   Skeleton Blinkie           8" t     13#
  1934 $16.00   Pheasant Front for 1888 7.5" t   8#
  1935 $14.00   Deer, Bunny, Turtle       3" t      7#
  1936 $20.00   Base for 1935            9.5" L      9#
  1937 $38.00   Bear and Fish            7.5" L    20#
  1938 $14.00   Base & Fish for 1937     8" L    11#
  1939 $58.00   Witch Head               11.5" t    30#
  1940 $52.00   Ghost & Broom           9.5" t    26#
  1941 $58.00   Haunted Tree               14" t    46#
  1942 $22.00   Ghost Access. for 1941           17#
  1944 $28.00   Santa Chimney Front     8" t      9#
  1945 $22.00   Santa Tree Front            8" t      9#
  1946 $28.00   Santa Pipe Front         8.5" t      9#
  1950 $18.00   Reindeer for 1949        4.5" t      6#
  1957 $32.00   Wreath Silhouette for 1945 10"t 15#
  1958 $16.00   Scroll Candle Holder      4" t        6#
  1959 $40.00   Snow Angel                  9" t      32#
  1960 $22.00   Access. for 1959                      15#
  1961 $14.00   Base for 1959                           10#
  2009 $52.00   Rabbit /Carriage          9.5" t      36#
  2010 $8.00   Access. for 2009                        4#
  2018 $16.00   Valentine Bunnies       3.5" t        5#
  2021 $14.00   Rabbit Magnets (3)   2.5" x 3"L    4#
  2022 $14.00   Train Magnets (3)    2.5" x 3.75"   4#
  2023 $38.00   Egg Cart                     10" L      18#
  2026 $28.00   Easter Scroll                 6" t       13#
  2027 $16.00   Rabbits for 2026    2.5" x 3.5" t     4#
  2029 $28.00   Wedding Babies         5.5" t        11#
  2030 $46.00   Egg Candy Jar            9.5" t        26#
  2031 $28.00   Cutout Egg                    8" t        16#
  2032 $20.00   Base & Disk for 2031                    9#
  2033 $16.00   Rabbits for 2031                           8#
  2044 $62.00   Indian on Rock          12.5" t        48#
  2045 $16.00   Accs. for 2044                              8#
  2070 $40.00   Haunted House            10" t        20#
  2071 $14.00   Base for 2070                               6#
  2072 $8.00   Monsters for 2070                         4#
  2073 $22.00   Boo Blinkie                     7.5"         12#
  2074 $22.00   Monster Blinkie               7.5" t        12#
  2078 $22.00   Halloween Front for 1888     8" t         7#
  2079 $48.00   Witch Dandy                  10.5" t       27#
  2080 $14.00   Monster Magnets               2.5" t         3#
  2082 $12.00   Book for 2083                     6.5" L          5#
  2083 $28.00   Skull & Candle Holder          3.5" t        12#
  2166 $28.00   Ivy Plate Bird Feeder            8.25" dia    13#
  2171 $24.00   Feed Bag                             8.5" dia    12#
  2172 $22.00   2 Pigs for 2171                       5" t        12#
  2174 $22.00   Chickens for 2171                3.5" t        11#
  2175 $20.00   Boy Fishing                           4.5" t         7#
  2176 $8.00   Dock for 2175                           3" L        4#
  2177 $26.00   Feeder for 2175                       8.5" dia    14#
  2181 $16.00   Small Laying Pot for 2182             4"dia     8#
  2182 $32.00   Large Pot                                    6" dia    17#
  2183 $22.00   2 Rabbits for 2181, 2182               4" L        9#
  2184 $24.00   Climbing Cat for 2182                    7" L       12#
  2185 $22.00   Sitting Cat for 2181                     5" L         9#
  2261 $80.00   Rain Forest Scene                      7.5" t       44#
  2262 $20.00   Base for 2261                            12" L       11#
  2263 $48.00   Triceratops                                8.5" L       18#
  2264 $68.00   T-Rex                                            8" t       23#
  2266 $56.00   Brachiosaurus                             9.5" t       22#
  2267 $12.00   Tail for 2266                                                  6#
  3005 $34.00   Raccoon Bird House                         7" t       17#
  3006 $34.00   Rabbit Bird House                              8" t       19#
  3042 14.00   Saucer                                             6" Dia     5#
  3043 24.00   Plain Dome                                       5" T        11#
  3048 28.00   Love Grow Birdhouse                       6.5" T    12#
  3055 46.00   Birdhouse Candle Holder                   7" T      22#
  3097 53.00   Santa with Snowman                         10" T     25#
  3106 62.00   Santa Candle Holder                              8" T     32# 
  3109 44.00   Chapel Birdhouse                                   10.5" T    20#
  3110 22.00   Caroling Birds                                        2.5" T       9#
  3150 46.00   Birdhouse & Heart Fence Candle Holder  5.5" T    18#
  3239 86.00   Garden Gate                                           12.5" T     43#
  3240 15.00   Mini Welcome Slab                                   4.5" L       3#
  3243 46.00   Three Hole Birdhouse                               10" T       17 #
  3291 62.00   Rabbit Planter                                             7" T       30 #  
  3338 18.00   Small Let it Snow Slab for 3202 & 3271       4" T  x  7"W      10#
  3356 120.00   Slanted Stump Base                                     13" T        67.5 #
  3357 39.00   Snowman Wood Slab for 3356            10"T  x 7" W    13.5 #
  3375 36.00   Plain Trivet                                            7.5" Sq              16 #        
  3382 26.00   Birdhouse Eggs                                  Hen Size               5.5 #
  3383 15.00   Nest Egg Holder                                2.25" T                 4.5 #
  3409 52.00   Squirrel                                              10.5" W              32.5 #
  3410 10.00   Squirrel Head                                                                   5 #
  3425 48.00   Shelf Cherub Body                        9" T                          37 #
  3473 30.00   Moose Head                               16" L                         13 #
  3474 42.00   Left Moose Antler                                                       33 #
  3475 35.00   Right Moose Antler                                                     23 #
  3476 20.00   Mount Base                                                                12 #
  3538 18.00   Hat Astray                                 4" L                     3 #
  3545 26.00   Sleeping Rabbit Stone                                          11 #
  3582 28.00   Lace Plate                                8.5" Dia              10 #
  3638 38.00   Unicorn Shield                         9.75" L                12 #
  3810 95.00   Roulette Chip / Dip                17" Dia                  50 #
  3811 15.00   Roulette  Lid                                                      10 #           
  3812 5.00   Roulette Spindle                                                  1.5 #
         
         
         
  448 H
 
  449 H
 
  867 H
 
  886 H
 
  AC 418 $28.00   Jar Lids (3)    5.25",4.25",3.5" dia    6#
  EZ - 7 $10.00   Basket & Egg            3.25" t          2#
  GT 1010 $26.00   Jar Lids (2)                       4" dia     5#
  Gt 1031 $40.00   Sewing Chicken          9.5"            28#